Extrakongress 2020

Partiet Vändpunkts har extrakongress den 14-15 november. Vi ska bland annat ska välja talesperson, och behandla propositioner och motioner. Alla medlemmar är välkomna.

På grund av coronakrisen kan vi inte genomföra kongressen på ett stort fysiskt möte. Istället siktar vi på att göra det möjligt för människor att antingen delta på små regionala uppkopplade träffar, eller på distans via nätet.

Kongressen kräver föranmälan genom formuläret här nedan.

Extrakongressen ska välja talesperson, revisor och medlemsombud. Information om dessa uppdrag har gått ut med medlemsutskicken. Skicka nomineringen till valberedning@partietvandpunkt.se.

Motionstiden gick ut den 4:e september.

Distrikt kan få ett mindre bidrag från riksstyrelsen för att arrangera regionala träffar. En regional träff behöver en lokal som är lämplig nu i coronaepidemin, bra uppkoppling och projektor. Även medlemmar i områden där det inte finns ett distrikt än kan arrangera en regional träff och få ersättning för vissa utlägg om det är minst fem deltagare. Hör av er till kassören thomas.hahn@su.se för mer information.